Dijital Kariyer Yönetimi: Kişisel Markalaşma Nedir?

Kişisel markalaşma, son yıllarda oldukça sık duymaya başladığımız bir kavram. Hayatımızın gidişatını belirleyen temel etmenler arasında yer alan kariyerimizi uzun ve kısmen engebeli bir yola benzetebiliriz. Peki, dijital kariyer yönetiminde öne çıkan kavramlar arasında yer alan kişisel marka kavramı nedir? Kişisel marka yaratmamız bize kariyer yolculuğunda ne gibi faydalar sağlar?

Dijital Kişisel Marka Nedir?

Marka kavramının tarihi M.Ö. ne dayanıyor ve markalaşma son zamanlarda gittikçe daha zorlu hale gelen rekabet ortamında önemini arttırıyor. Kişisel marka, bireyin sahip olduğu tecrübe, yetenek ve bilgi birikimi gibi niteliklerini kullanarak insanlar üzerinde bıraktığı olumlu veya olumsuz etkiyi ifade eden kavramdır. Dijital kişisel markalaşma, kişinin sahip olduğu ve iş dünyasında öne çıkmasını sağlayacak niteliklerin tamamını geniş kitlelere duyurulacak bir ürün gibi değerlendirmesidir.

Dijital Kişisel Markalaşma Neden Önemlidir?

İş dünyasında firmalar için olduğu kadar bireyler için de rekabetçi bir ortam hüküm sürüyor. Bu rekabetçi piyasa koşullarında dijital kişisel markalaşma önemli avantajlar sağlıyor. Markalara uygulanan değer yaratma, katma değer sağlama, hedef kitleye hitap etme adımlarının kişinin kariyerine uyarlaması olan süreç kariyer basamaklarının daha planlı ve güvenli şekilde çıkılmasına yardımcı oluyor. Kişisel markalaşma sahip olunan yetkinliklerin doğru stratejiler ile öne çıkartılmasını sağlıyor. Günümüzde iş gücünün %23’ünü oluşturan Z kuşağının kişisel markalaşmayı önemsediği ve rekabetçi avantaj sağlama konusunda daha etkin olduğu düşünülüyor.

Dijital Kişisel Markalaşma Sürecinde İlk Adım Kişisel Farkındalık

Kişisel markalaşmanın ilk adımı kişinin kendi değerini net olarak tespit etmesi ve kendi farkının bilincine varması olarak kabul ediliyor. Kişisel marka oluşturma yolculuğuna kişinin kendini tanıması, beceri ve yeteneklerinin farkına varmasıyla başlanıyor.  Dijital markalaşma sürecinin en önemli adımlarından sayılan misyon ve vizyon belirleme öz farkındalık konusunda da büyük öneme sahip. Kendinizi geliştirirken atılacak adımların misyon ve vizyonunuza uygun şekilde seçilmesi hedef odaklı kariyer planlamasına olanak sağlıyor. Kişisel markalaşma sürecinde şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerinin, risklerinin ve fırsatlarının değerlendirildiği SWOT analizinden de faydalanılabilir.

Dijital Kişisel Misyonunuz ve Vizyonunuzu Belirleyin

Kişisel yetkinliklerinizi değerlendirmenizin ardından atılması gereken adım ilerleyen süreçlerde gerçekleştireceğiniz eylemleri kime veya neye katkı sağlamak amacıyla gerçekleştireceğinizi yani misyonunuzu belirlemektir. Misyonunuzu belirlemenizin ardından kariyer vizyonunuzu şekillendirebilirsiniz. Misyonunuzu ve vizyonunuzu belirlemek kariyer yolculuğunda savrulmanızı, rutinde kalmanızı ve enerjinizi hatalı kaynaklara bölüştürmenizi engelleyecektir.