Dijital Dünyada Lider ve Liderlik nedir?

Dijital Dünyada Lider ve Liderlik nedir?

Dijital çağın hızla gelişen teknolojileri, iş dünyasını ve liderlik kavramını temelden değiştirmiştir. Günümüzde artık sadece işletmelerin değil, bireylerin de dijital dünyada liderlik rolleri üst...